1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

زهرا راوی زاك
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#دوست ...

1
نگار آرمین
قطره باور کرد...دریا شد:)
1 سال پیش

جالب و تامل برانگیز👌 ...

5
زهرا راوی زاك
هشتم متوسطه
1 سال پیش

خودم 🙂💙 ...

1
ثمین اکرامی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

👌 ...

3
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

7
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

7
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

8
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

8
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کنید لطفا ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

6
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

7
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

5
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

9
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

5
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

5
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

5
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک لایک لایک ...

5
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

سلاممممم ...

5
گیسو محمدی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

منتظر‌کدوم‌انیمیشنی؟ ...

2
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

پایان فعالیت ...

12
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کن میسی ...

12
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کن میسی ...

11
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کن میسی ...

12
زهرا روزبان
هفتم متوسطه
1 سال پیش

لایک کن میسی ...

12