1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
4 ماه پیش

عکاسی خودم ...

0
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیشبا ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

تصویر جالب از آسمان

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

تصویر جالب از آسمان

2
حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

عکاسی ...

1
حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

بهار هم گذشت ..... ...

1
حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

عکاسی ...

1
حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

عکاسی طبیعت ...

1
حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

نوستالژی ...

1
حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

عکاسی ...

1
زهرا راوی زاك
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

#خودم ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

1
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

0
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

1
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

1
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

لایک کنید لطفا💛😄 ...

1
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

. ❤. ...

1
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

. ❤. ...

1
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

. ❤. ...

1
مبیناسادات جلالیان
زیبای خفته ☆
1 سال پیش

. ❤. ...

2