1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

1
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

1
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

1
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

🏴مذهبی🏴 ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

مذهبی ...

3
اسما رضاعی
نهم متوسطه
10 ماه پیش

۱۰ روز تا کاروان غم ...

0
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

من با کرانچی و بستنی ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

- و اگر امیدی در ...

2
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

کیا اینقدر سادن ؟ 😢😂 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

#آیه_گرافی
#آرامش

خدا.. ...

2
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

سن پدرش احمد هم حتما ...

2
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

فرشته ها همیشه بال ندارن ...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

. ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

👍🏻🤣
...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2