1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

محسن وحیدی
دوازدهم متوسطه
1 سال پیش

یک سوال :
دقیقا این ...

3
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#دانستنی
این گل های عجیب ...

1
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#دانستنی
تحقیقات نشان داده ، ...

1
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#دلنستنی
سشوار از موبایل خطرناکتر ...

1
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#دانستنی

به طور ...

1
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#دانستنی
باورتان میشود این گل ...

1
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#دانستنی
این تصاویر فتوشاپ نیست

1
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

🌏در نگاه اول به نظر ...

1
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#تصویر_زمینه😍💜
...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#پروفایل📸🍃

...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#تصویر_زمینه💕

...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

خدا میگه:"من از هر سختی ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#پروفایل💕🌸

...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone background 🌸 ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#پروفایل ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#پروفایل ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#پروفایل ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

#پروفایل ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone Background ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone Background ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone Background ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone Background ...

2
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
1 سال پیش

Phone Background ...

2