1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


-
‌سیب تو ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


-
‌کلاغ‌های سفید

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


-
‌کلاغ‌های سفید

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

تئوری ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

تئوری ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیشاگه ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


گورخرها و شترمرغ ها ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

*⚫️اسامی 72 تن از شهدای ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

*⚫️اسامی 72 تن از شهدای ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


🍃خانه های سبز سبز🍃

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

🌟دانستنی 🌟 ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

🌟دانستنی 🌟 ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

🌟دانستنی 🌟 ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

🌟دانستنی 🌟 ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیشمی‌دونستید علت اینکه ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


🔸خواص اسفناج براى بينايى ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


🔸خواص اسفناج براى بينايى ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


چی بخوریم که از ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش

دانستنی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


-
‌✨کشف کهکشانی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
9 ماه پیش


-
‌در زبان ...

2