1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

واقعا میشه 😍 ...

3
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

🌸 ...

4
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

چقدر دل تون پاکه قشنگای ...

4
ریحانه آذری
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

.. ...

8
ریحانه آذری
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

.. ...

8
ریحانه آذری
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

.. ...

8
ریحانه آذری
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

.. ...

8
ریحانه آذری
هفتم متوسطه
11 ماه پیش

.. ...

9
محسن وحیدی
دوازدهم متوسطه
11 ماه پیش

سلام دوستان
اینجا کسی ...

0
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜❣️✌🏻 ...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜❣️✌🏻 ...

5
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜❣️✌🏻 ...

5
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜❣️✌🏻 ...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜❣️✌🏻 ...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜❣️✌🏻 ...

5
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

. ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

👍🏻🤣
...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*_* ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

🖤😍 ...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

🖤😍 ...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜😍 ...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜😍 ...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜😍 ...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜😍 ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜😍 ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

💜😍 ...

2