سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 419


راهنما
دعوت دوستان

سوال 419 | ۳۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، آن گاه حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا عبارت های درون تابع را محاسبه می کنیم:
 

بنابراین:  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:13
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:20
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 3 با 0:0:26
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:44
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:46
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 7 با 0:0:51
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 8 با 0:0:53
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 9 با 0:0:53
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 10 با 0:0:54
1 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 11 با 0:0:54
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه