سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 419 | ۳۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، آن گاه حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

1

ابتدا عبارت های درون تابع را محاسبه می کنیم:
 

بنابراین:  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:13)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:20)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر سوم (با 0:0:26)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر چهارم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر پنجم (با 0:0:46)
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه