سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 424 | ۰۵ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

1/2

                                                                                                        


در نتیجه:                                                                                            

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر اول (با 0:0:44)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر دوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر سوم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر پنجم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه