سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 424


راهنما
دعوت دوستان

سوال 424 | ۰۵ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

1/2

                                                                                                        


در نتیجه:                                                                                            

برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:51
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 7 با 0:0:52
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 8 با 0:0:53
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 9 با 0:0:56
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه