سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 419 | ۳۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:1:18

میانگین زمان پاسخ دهی


مربع ABCD  و مثلث متساوی الاضلاع DCE  مطابق شکل در یک صفحه اند. اندازه‌ی را حساب کنید.         

پاسخ

  

30

 با تقارن، دو مثلث ADE  و BCE  هم نهشت می‌شوند.
 در نتیجه: . .AE=EB


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر اول (با 0:0:7)
10 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر دوم (با 0:0:36)
47 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر سوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر چهارم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر پنجم (با 0:1:10)
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
1 ماه پیش
2 0

جواب نهایی مگر ۳۰ نشده؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله، درسته

ارسال دیدگاه