سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 432


راهنما
دعوت دوستان

سوال 432 | ۱۳ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


به چند طریق می توان ۲ عدد از میان اعداد ۱ تا ۲۰ انتخاب کرد به طوری که مجموع آنها فرد باشد؟
 

پاسخ

  

100

 می دانید که جمع دو عدد وقتی فرد است که یکی از آن ها زوج و دیگری فرد باشد. ضمناً از ۱ تا ۲۰ تعداد اعداد فرد برابر ۱۰ و تعداد اعداد زوج هم برابر ۱۰ می باشد، لذا:
 تعداد حالت ها   

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:20
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 2 با 0:0:42
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:43
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 4 با 0:0:44
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 5 با 0:0:45
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 7 با 0:0:50
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 8 با 0:0:50
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 9 با 0:0:51
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 10 با 0:0:55
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 11 با 0:0:56
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 12 با 0:0:57
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
12 0

سلام من نمیدونم چرا جوابم رو ثبت نکرد جوابم 100بود

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه