سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 427 | ۰۸ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل زیر یک شش ضلعی منتظم است. اندازه‌ی زاویه‌ی QUS  چه قدر است؟             
 

پاسخ

  

60

هر زاویه‌ی داخلی یک شش ضلعی منتظم از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:


برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر اول (با 0:0:20)
6 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر دوم (با 0:0:25)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر سوم (با 0:0:29)
7 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر چهارم (با 0:0:33)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر پنجم (با 0:0:36)
2 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه