سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 427


راهنما
دعوت دوستان

سوال 427 | ۰۸ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل زیر یک شش ضلعی منتظم است. اندازه‌ی زاویه‌ی QUS  چه قدر است؟             
 

پاسخ

  

60

هر زاویه‌ی داخلی یک شش ضلعی منتظم از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:


برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 1 با 0:0:20
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر 2 با 0:0:25
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 3 با 0:0:29
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه رضایی

فاطمه رضایی

نفر 4 با 0:0:33
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 5 با 0:0:36
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:39
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:1:5
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 8 با 0:1:8
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 9 با 0:1:38
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 10 با 0:1:46
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمائده برزنونی

مائده برزنونی

نفر 11 با 0:1:59
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه