سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 428


راهنما
دعوت دوستان

سوال 428 | ۰۹ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


  اگر باشد، حاصل برابر است با :
 

پاسخ

  

15

اگر دقت کنید مقدار x برابر 7/2 می شود، پس عبارت مورد سوال مساوی 15 است.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:8
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:10
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر 3 با 0:0:12
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 4 با 0:0:16
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهمبینا الماسی

مبینا الماسی

نفر 5 با 0:0:19
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 6 با 0:0:26
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 7 با 0:0:27
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:29
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 9 با 0:0:30
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 10 با 0:0:33
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 11 با 0:0:35
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 12 با 0:0:35
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 13 با 0:0:36
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 14 با 0:0:38
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 15 با 0:0:42
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 16 با 0:0:43
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 17 با 0:0:47
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 18 با 0:1:0
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
ملیکا قربانی  ملیکا قربانی
پاسخ
1 سال پیش
3 0

لطفا سوالای جبر و معادله زیاد بزارین .مرسی 🌿

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

آیلا ابراهیم پور  آیلا ابراهیم پور
پاسخ
1 سال پیش
12 0

میشه از جبر و معادله بیشتر بزارید خیلی عالین🤩

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه