سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 429


راهنما
دعوت دوستان

سوال 429 | ۱۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:1:16

میانگین زمان پاسخ دهی


مثلث‌های ABC  و CDE  متساوی الاضلاع و هم اندازه هستند. اگر زاویه‌ی ACD  برابر با 80°  باشد. زاویه‌ی ABD  چه قدر است؟     

پاسخ

  

40برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:33
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر 2 با 0:0:35
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:37
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 4 با 0:0:39
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:0:53
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 6 با 0:0:53
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 7 با 0:1:1
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 8 با 0:1:27
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 9 با 0:1:31
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 10 با 0:1:39
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 11 با 0:1:52
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 12 با 0:2:33
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه