سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 429 | ۱۰ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:1:16

میانگین زمان پاسخ دهی


مثلث‌های ABC  و CDE  متساوی الاضلاع و هم اندازه هستند. اگر زاویه‌ی ACD  برابر با 80°  باشد. زاویه‌ی ABD  چه قدر است؟     

پاسخ

  

40برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر اول (با 0:0:33)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر دوم (با 0:0:35)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر سوم (با 0:0:37)
47 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر چهارم (با 0:0:39)
6 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر پنجم (با 0:0:53)
6 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه