سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 432 | ۱۳ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

20

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:1:2

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر اندازه‌ی زاویه‌ی A  برابر است با:

پاسخ

  

75برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر اول (با 0:0:12)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر دوم (با 0:0:13)
10 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر سوم (با 0:0:23)
47 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر چهارم (با 0:0:24)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم قاین

پریسا خالصی مقدم قاین

نفر پنجم (با 0:0:24)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه