سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 436 | ۱۷ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان های گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار گویای x که به ازای آن، حاصل تقسیم  بر  برابر  باشد، برابر است با:
 

پاسخ

  

-1/3


 

برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر اول (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر دوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر سوم (با 0:0:48)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر چهارم (با 0:0:48)
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر پنجم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه