سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 437


راهنما
دعوت دوستان

سوال 437 | ۱۸ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به چند روش می‌توان 6 عدد اسباب بازی متمایز را بین سه بچه، با تعداد یکسان تقسیم کرد؟  
 

پاسخ

  

90

برای بچۀ اول باید 2 اسباب بازی از 6 اسباب بازی را انتخاب کرد. برای بچۀ دوم باید 2 اسباب بازی از 4 اسباب بازی باقی‌مانده را انتخاب کرد. برای بچۀ سوم هم 2 اسباب بازی خود به خود باقی می‌ماند. پس تعداد حالت‌ها برابر است با:

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:19
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 2 با 0:0:40
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 3 با 0:0:40
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 5 با 0:0:47
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 8 با 0:0:52
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 9 با 0:1:7
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه