سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 437 | ۱۸ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به چند روش می‌توان 6 عدد اسباب بازی متمایز را بین سه بچه، با تعداد یکسان تقسیم کرد؟  
 

پاسخ

  

90

برای بچۀ اول باید 2 اسباب بازی از 6 اسباب بازی را انتخاب کرد. برای بچۀ دوم باید 2 اسباب بازی از 4 اسباب بازی باقی‌مانده را انتخاب کرد. برای بچۀ سوم هم 2 اسباب بازی خود به خود باقی می‌ماند. پس تعداد حالت‌ها برابر است با:

 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:19)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر دوم (با 0:0:40)
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر سوم (با 0:0:40)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر پنجم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه