سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 433


راهنما
دعوت دوستان

سوال 433 | ۱۴ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عدد سه را از هفت برابر عددی کم کنیم، حاصل 15 واحد بیش از خـود آن عـدد مـی‌شود. آن عـدد چیست؟
 

پاسخ

  

3

عدد را x فرض می‌کنیم:


برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 1 با 0:0:15
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:16
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر 3 با 0:0:18
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 4 با 0:0:18
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 5 با 0:0:20
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:22
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:24
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم ایزانلو

مریم ایزانلو

نفر 8 با 0:0:25
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

نفر 9 با 0:0:26
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 10 با 0:0:27
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 11 با 0:0:27
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 12 با 0:0:33
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهملیکا قربانی

ملیکا قربانی

نفر 13 با 0:0:33
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم

پریسا خالصی مقدم

نفر 14 با 0:0:39
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 15 با 0:0:46
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهسارینا غفوری

سارینا غفوری

نفر 16 با 0:0:52
3 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 17 با 0:0:52
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 18 با 0:1:1
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه