سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 433 | ۱۴ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عدد سه را از هفت برابر عددی کم کنیم، حاصل 15 واحد بیش از خـود آن عـدد مـی‌شود. آن عـدد چیست؟
 

پاسخ

  

3

عدد را x فرض می‌کنیم:


برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر اول (با 0:0:15)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر دوم (با 0:0:16)
13 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهالهه قربانپورمؤدب

الهه قربانپورمؤدب

نفر سوم (با 0:0:18)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر چهارم (با 0:0:18)
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر پنجم (با 0:0:20)
7 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه