سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 436


راهنما
دعوت دوستان

سوال 436 | ۱۷ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

18

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


منصور 4 عدد لامپ خرید و یک اسکناس 1000 تومانی به فروشــنده داد. اگـر فروشــنده 80 تومـان بـه او برگرداند، قیمت هر لامپ چقدر است؟
 

پاسخ

  

230

- قیمت لامپ را x فرض می‌کنیم:


برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:4
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:10
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 3 با 0:0:19
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:25
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:25
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 6 با 0:0:26
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:0:31
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 8 با 0:0:32
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 9 با 0:0:34
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 10 با 0:0:34
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 11 با 0:0:42
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 12 با 0:0:42
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 13 با 0:0:42
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسیده ساجده شمشیری

سیده ساجده شمشیری

نفر 14 با 0:0:46
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمائده برزنونی

مائده برزنونی

نفر 15 با 0:0:46
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 16 با 0:0:56
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 17 با 0:0:59
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 18 با 0:1:0
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
24 0

دیگه واقعا نمیشه گفت شانسی بوده
۴ ثانیه واقعا کمه برای همچین سوالی
با چه سرعتی خوندین سوال رو؟
کامپیوتر هم نمیتونه انقدر سریع سوال رو بخونه


واقعا ممنون میشم از خانم احمدی کمال که بگن چطور آنقدر سریع سوال رو حل کردن

شاید برای ما مفید باشه
و بتونیم برای افزایش سرعت تست زنی ازش استفاده کنیم

ارسال دیدگاه