سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 74 | ۲۰ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع عددهای صحیحی که در نامعادله صدق می کنند، چقدر است؟
 

پاسخ

  

9

ابتدا توجه کنید که باید، یعنی. از طرفی دیگر،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بنابراین:
عددهای صحیح در این محدوده 2، 3 و 4 هستند که مجموع آنها 9 است.

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر اول (با 0:0:34)
7 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر دوم (با 0:0:40)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر سوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر چهارم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر پنجم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه