سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 74


راهنما
دعوت دوستان

سوال 74 | ۲۰ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع عددهای صحیحی که در نامعادله صدق می کنند، چقدر است؟
 

پاسخ

  

9

ابتدا توجه کنید که باید، یعنی. از طرفی دیگر،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بنابراین:
عددهای صحیح در این محدوده 2، 3 و 4 هستند که مجموع آنها 9 است.

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:34
10 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:40
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:40
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:41
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 5 با 0:0:41
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 6 با 0:0:41
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 7 با 0:0:42
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 8 با 0:0:49
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 9 با 0:0:49
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه