سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 441


راهنما
دعوت دوستان

سوال 441 | ۲۲ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل چندتا از عبارت‌های زیر مثبت است؟                 
                                                                                     

پاسخ

  

2

                      

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:3
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 2 با 0:0:12
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 3 با 0:0:12
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 4 با 0:0:13
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن سبزه بان

محسن سبزه بان

نفر 5 با 0:0:15
5 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 7 با 0:0:22
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 8 با 0:0:22
1 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 9 با 0:0:25
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:28
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 11 با 0:0:42
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 12 با 0:0:47
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 13 با 0:0:50
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 14 با 0:0:59
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 15 با 0:1:1
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:1
سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 سال پیش
20 0

من یادم رفت شرکت کنم 😔

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، فردا منتظرت هستیم عزیزم.

ارسال دیدگاه