سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 441


راهنما
دعوت دوستان

سوال 441 | ۲۲ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
900 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار سهمی به معادلۀ  از کدام ناحیۀ محورهای مختصات نمی‌گذارد؟
 

پاسخ

  

3


در سهمی ، ضریب  مثبت است، پس از ناحیه‌های اول و دوم می‌گذرد. اکنون نقطه‌های برخورد سهمی با محور xها را بررسی می‌کنیم:هر دو ریشۀ  مثبت هستند.
با توجه به شکل، سهمی از ناحیه‌های اول، دوم و چهارم می‌گذرد.   
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:13
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:30
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:40
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 4 با 0:0:44
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:47
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 6 با 0:0:48
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 7 با 0:0:51
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 8 با 0:0:52
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه