سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 11


راهنما
دعوت دوستان

سوال 11 | ۱۶ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
واحدهای اندازه گیری زاویه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


زاویه، 47 برابر مکمل زاویه می باشد و مجموع آن ها است. اندازه زاویه کوچک تر کدام است؟
 

پاسخ

  

30

 
دو زاویه را مکمل هم گوییم هرگاه مجموع آن ها برابر باشد. پس مکمل زاویه برابر می شود.
زاویه، ۴۷ برابر مکمل زاویه است:                               
حال با تشکیل دستگاه و کم کردن دو معادله از هم داریم:
 
بدیهی است که زاویه بزرگ تر از می باشد در نتیجه اندازه زاویه کوچک تر برابر است.

برنده مسابقهمیبنا رحیم زاده

میبنا رحیم زاده

نفر 1 با 0:0:31
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:32
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهنگار نجاتی

نگار نجاتی

نفر 3 با 0:0:35
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهنگار بهزادی فر

نگار بهزادی فر

نفر 4 با 0:0:37
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:38
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 6 با 0:0:39
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه