سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 450


راهنما
دعوت دوستان

سوال 450 | ۳۱ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در کدام مرحله از الگوی زیر تعداد مربع های رنگ شده برابر 100 است؟

 

پاسخ

  

24

با توجه به شکل ها، جدول زیر را تشکیل می دهیم:

با توجه به جدول فوق، جمله ی عمومی تعداد مربع ها ی رنگی به صورت  می باشد.
مطابق فرض مقدار مربع های رنگی 100 شده است، پس:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:37
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:41
15 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:43
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:45
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 5 با 0:0:48
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 6 با 0:0:49
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 7 با 0:0:52
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 8 با 0:0:53
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 9 با 0:0:54
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه