سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 457


راهنما
دعوت دوستان

سوال 457 | ۰۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
950 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

19

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  به ازای  برابر است با: 
 

پاسخ

  

43

                                      

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:13
54 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 2 با 0:0:32
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 3 با 0:0:38
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 4 با 0:0:41
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 5 با 0:0:57
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 6 با 0:0:59
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:1:6
6 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 8 با 0:1:21
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 9 با 0:1:25
9 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 10 با 0:1:42
3 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه