سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 460 | ۱۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:1:4

میانگین زمان پاسخ دهی


مثلث های ABC و CDE متساوی الاضلاع و مساوی اند. اگر  باشد، اندازه ی  چه قدر است؟  

پاسخ

  

40

در مثلث BDC داریم:
                                                                           

برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 1 با 0:0:33
10 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 2 با 0:0:37
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 3 با 0:0:41
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 4 با 0:0:44
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 5 با 0:0:49
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 6 با 0:1:0
2 بار نفر اول
71 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 7 با 0:1:6
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:1:26
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 9 با 0:2:45
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه