سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 460


راهنما
دعوت دوستان

سوال 460 | ۱۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

21

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:1:4

میانگین زمان پاسخ دهی


مثلث های ABC و CDE متساوی الاضلاع و مساوی اند. اگر  باشد، اندازه ی  چه قدر است؟  

پاسخ

  

40

در مثلث BDC داریم:
                                                                           

برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 1 با 0:0:33
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 2 با 0:0:37
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 3 با 0:0:41
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 4 با 0:0:44
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 5 با 0:0:49
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 6 با 0:1:0
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 7 با 0:1:6
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:1:26
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 9 با 0:2:45
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه