سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 457


راهنما
دعوت دوستان

سوال 457 | ۰۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عبارت  را بتوان به صورت  نوشت، مقدار  برابر با کدام گزینه است؟
 

پاسخ

  

12

 

برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 1 با 0:0:42
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:47
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 7 با 0:0:48
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 8 با 0:0:49
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه