سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 461


راهنما
دعوت دوستان

سوال 461 | ۱۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

17

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

 

پاسخ

  

99

 مسئله‌ی ساده تر: حاصل عبارت مقابل چند می‌شود؟

بنابراین جمع هر جفت از اعداد برابر با یک می‌شود.


برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:4
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:13
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:15
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 4 با 0:0:21
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 5 با 0:0:22
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 6 با 0:0:43
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 7 با 0:1:10
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

نفر 8 با 0:1:17
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 9 با 0:1:26
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
آیلا ابراهیم پور  آیلا ابراهیم پور
پاسخ
1 سال پیش
6 0

اخ اخ من فکر کردم 1 هم هست و ۱۰۰ نوشتم وای خداااااا
یکم دقت

تیم پشتیبانی پرگاس

👌👌

ارسال دیدگاه