سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 80


راهنما
دعوت دوستان

سوال 80 | ۲۶ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

55

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر باشد، حاصل چقدر است؟
 

پاسخ

  

-1/11

صورت و مخرج کسر را بر تقسیم می کنیم و با توجه به رابطه داریم:

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:17
81 بار نفر اول
156 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد ثابت عهد جهرمی

محمد ثابت عهد جهرمی

نفر 2 با 0:0:30
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 3 با 0:0:32
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:33
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:38
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهکیارش کیانی فریز

کیارش کیانی فریز

نفر 6 با 0:0:39
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 7 با 0:0:39
1 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 8 با 0:0:43
6 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه