سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 471 | ۲۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

2

حل: به جز گزینه ی (2)، گزینه ی دیگری قابل قبول نیست. وجه سمت راست گزینه ی (2)، وجه پشتی شکل سمت چپ است.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:5
29 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:5
18 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:10
11 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:17
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 5 با 0:0:23
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 6 با 0:0:24
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:29
50 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:32
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 9 با 0:0:37
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 10 با 0:0:39
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 11 با 0:0:42
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 12 با 0:0:49
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمائده برزنونی

مائده برزنونی

نفر 13 با 0:0:56
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
مریم قادری كلاته رحمانی  مریم قادری كلاته رحمانی
پاسخ
1 ماه پیش
6 0

لطفاً از علوم هم سوال بزارید

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 ماه پیش
1 0

عه اشتباه جواب دادم💔😢

ارسال دیدگاه