سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 472


راهنما
دعوت دوستان

سوال 472 | ۲۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

1

 گزینه (1)

برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 1 با 0:0:6
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:7
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:8
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:9
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 5 با 0:0:13
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:17
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 7 با 0:0:19
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 8 با 0:0:19
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 9 با 0:0:21
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 10 با 0:0:21
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 11 با 0:0:21
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفاطمه غفوریان

فاطمه غفوریان

نفر 12 با 0:0:25
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 13 با 0:0:26
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 14 با 0:0:27
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 15 با 0:0:27
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 16 با 0:0:30
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 17 با 0:0:37
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
1 سال پیش
9 1

سلام چرا میگه شما شرکت کردین😭😭😣😣

تیم پشتیبانی پرگاس

دوبار روی شروع کلیک کردید.

سارا امیری  سارا امیری
پاسخ
1 سال پیش
8 1

خیلی ممنون عالی😎 یود😍

زهرا ذوقی  زهرا ذوقی
پاسخ
1 سال پیش
15 0

اين سوال ها خيلى عالى هستند😍😍😍👌

تیم پشتیبانی پرگاس

مسابقه پرگاس 21 رو هر شب شرکت کن😎😎😎

ارسال دیدگاه