سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 474


راهنما
دعوت دوستان

سوال 474 | ۲۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

1

حل: به جز گزینه ی (1) سایر گزینه ها قابل قبول نیست. وجه بالایی گزینه ی (1)، وجه سمت چپ شکل سمت چپ را نمایش می دهد.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:6
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:9
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 4 با 0:0:12
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 5 با 0:0:15
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 6 با 0:0:17
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:0:23
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 8 با 0:0:29
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 9 با 0:0:57
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه