سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 478 | ۲۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر شکل زیر در آینه، کدام شکل است؟


 

پاسخ

  

4

 گزینه (4)

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:3
18 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 2 با 0:0:11
10 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 3 با 0:0:12
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:13
11 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 5 با 0:0:16
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 6 با 0:0:23
2 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 7 با 0:0:25
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 8 با 0:0:29
2 بار نفر اول
71 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:0:29
50 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 10 با 0:0:39
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 11 با 0:0:40
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 12 با 0:0:41
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 13 با 0:0:46
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 14 با 0:0:47
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 15 با 0:0:58
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه