سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 479


راهنما
دعوت دوستان

سوال 479 | ۲۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

24

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر شکل زیر در آینه، کدام شکل است؟

 

پاسخ

  

2

گزینه (2)

برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 1 با 0:0:3
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 2 با 0:0:11
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:12
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 4 با 0:0:13
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 5 با 0:0:17
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:20
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 7 با 0:0:21
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:22
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 9 با 0:0:23
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 10 با 0:0:24
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهکیانا رضائی

کیانا رضائی

نفر 11 با 0:0:25
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 12 با 0:0:28
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 13 با 0:0:29
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 14 با 0:0:29
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 15 با 0:0:31
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 16 با 0:0:32
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 17 با 0:0:32
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 18 با 0:0:36
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه پورصفر

ریحانه پورصفر

نفر 19 با 0:0:37
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 20 با 0:0:43
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 21 با 0:0:47
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 22 با 0:0:51
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 23 با 0:0:54
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نفر 24 با 0:0:55
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه