سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 480


راهنما
دعوت دوستان

سوال 480 | ۳۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:24

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام گزینه تصویر شکل زیر در آب است؟

 

پاسخ

  

2

گزینه (2)

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 2 با 0:0:6
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:0:7
14 بار نفر اول
128 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:8
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهبهنوش نیرومند

بهنوش نیرومند

نفر 5 با 0:0:10
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 6 با 0:0:12
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:13
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 8 با 0:0:13
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 9 با 0:0:15
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

نفر 10 با 0:0:19
1 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 11 با 0:0:20
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 12 با 0:0:20
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 13 با 0:0:25
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 14 با 0:0:36
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 15 با 0:0:48
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 16 با 0:0:51
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 17 با 0:0:52
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه