سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 481 | ۳۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:19

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام گزینه تصویر شکل زیر در آب است؟

 

پاسخ

  

1

 گزینه (1)

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:2
18 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

نفر 2 با 0:0:7
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:8
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:10
11 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 5 با 0:0:13
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 6 با 0:0:14
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 7 با 0:0:15
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:15
50 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 9 با 0:0:20
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهپرنیان جنگی

پرنیان جنگی

نفر 10 با 0:0:21
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 11 با 0:0:22
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
4 هفته پیش
0 0

آخ آخ😓
باید حواسمو بیشتر جمع می کردم😞
فرداشب ساعت کوک کنم بیام🙆
یه چیزی خواستم بگم...
کلا بیخیال شدم😐👌

ارسال دیدگاه