سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 483


راهنما
دعوت دوستان

سوال 483 | ۰۲ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر رابطه ی  تابع باشد،  کدام است؟
 

پاسخ

  

27

 
با جای گذاری  در رابطه ی R داریم:
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:39
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:42
58 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:54
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه