سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 489


راهنما
دعوت دوستان

سوال 489 | ۰۸ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


69 – 5 توپ قرمز، 4 توپ آبی و 3 توپ سفید متمایز داریم. به چند طریق می‌توان سه توپ با رنگ‌های متفاوت از بین آن‌ها انتخاب کرد؟
 

پاسخ

  

60

باید ترکیب های ی1 توپ قرمز از 5 توپ قرمز و 1 توپ آبی از 4 توپ آبی و 1 توپ سفید از 3 توپ سفید را حساب کرده و بنا به اصل ضرب طرق آن ها را در هم ضرب می‌شوند:

 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:21
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 3 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 4 با 0:0:42
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:43
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 6 با 0:0:49
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 7 با 0:0:50
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 8 با 0:0:51
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 9 با 0:0:52
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 10 با 0:0:54
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه