سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 491


راهنما
دعوت دوستان

سوال 491 | ۱۰ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


64 – از بین 12 عضو انجمن خانه و مدرسه به چند طریق می‌توان 3 نفر را طوری انتخاب کرد که همواره 1 فرد مورد نظر بین آن3 باشد؟
 

پاسخ

  

55

نکته: اگر بخواهیم از بین n شیء،r شیء برداریم به طوری که حتماً m انتخاب اجباری داشته باشیم، کافی است (r – m) شیء دیگر را از (n – m)  شیء باقی مانده انتخاب کنیم و در نتیجه تعداد انتخاب ها از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:     
 
 
چون یک نفر خاص باید حتماً در بین انتخاب ها باشد، پس از 11 نفر باقی مانده باید 2 نفر را انتخاب کنیم، پس:
 
سؤال: در سؤال (62) ترکیب 9 از 11 یعنی  برابر 55 شد و الان توی مسأله هم ترکیب 2 از 11 یعنی  هم برابر 55 شده. چه جوریه؟ این دو تا با هم رابطه دارند؟
پاسخ: بله با هم رابطه دارند. قبلاً هم گفتیم که  ، برای مثال  .

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:41
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 3 با 0:0:49
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 4 با 0:0:52
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 5 با 0:0:52
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 6 با 0:0:53
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 7 با 0:0:54
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه