سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 493


راهنما
دعوت دوستان

سوال 493 | ۱۲ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


59 – در یک  پرواز داخلی 4 جای خالی در هواپیما است و 9 نفر در فهرست انتظار قرار دارند. به چند طریق می‌توان از بین آن‌ها 4 نفر را سوار کرد؟
 

پاسخ

  

126

چون در صورت مسأله حرفی از ترتیب در فهرست انتظار زده نشده است (ترتیب انتخاب افراد مهم نیست)، بنابراین مسأله‌ی ترکیب می‌باشد. پس:
                                                                            
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:22
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:24
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:36
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:41
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 6 با 0:0:47
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:48
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 8 با 0:0:52
1 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 9 با 0:0:54
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه