سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 493 | ۱۲ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیبیات
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


59 – در یک  پرواز داخلی 4 جای خالی در هواپیما است و 9 نفر در فهرست انتظار قرار دارند. به چند طریق می‌توان از بین آن‌ها 4 نفر را سوار کرد؟
 

پاسخ

  

126

چون در صورت مسأله حرفی از ترتیب در فهرست انتظار زده نشده است (ترتیب انتخاب افراد مهم نیست)، بنابراین مسأله‌ی ترکیب می‌باشد. پس:
                                                                            
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:22
43 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:24
77 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:36
32 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:41
7 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 6 با 0:0:47
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:48
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 8 با 0:0:52
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 9 با 0:0:54
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه