سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 489 | ۰۸ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:56

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کسر توانی  کدام است؟ 

پاسخ

  

1

                                                                  

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 2 با 0:0:24
10 بار نفر اول
90 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 3 با 0:0:26
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:36
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:54
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 6 با 0:1:2
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 7 با 0:1:4
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:1:8
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 9 با 0:1:12
2 بار نفر اول
71 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 10 با 0:1:13
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:1:17
50 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر 12 با 0:1:33
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 13 با 0:1:39
7 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 14 با 0:1:47
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
ملیکا قربانی  ملیکا قربانی
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

مرسی از عوامل خوب پرگاس و مسابقه های هیجان انگیزتون 😍😍😍
نمیشه مسابقه پرگاس 21 هم مثل بعضی سوالای مسابقه پرگاس LEO گزینه داشته باشه ؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون از مهربونی تون، پیروز باشی.
بررسی می کنیم.

ارسال دیدگاه