سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 501


راهنما
دعوت دوستان

سوال 501 | ۲۰ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر معادل با باشد، آنگاه کدام است؟
 

پاسخ

  

4

نامعادله ی را به شکل می نویسیم. با توجه به این که، مجموعه جواب نامعادله ی از روی جدول تعیین علامت برابر است با. حالا برای این که این نامساوی دوگانه را به قدرمطلق تبدیل کنیم، میانگین و یعنی را از طرفین نامساوی ها کم می کنیم:

 
 
 
 
پس در نامساوی باید باشد، پس.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:31
55 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:40
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:48
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 7 با 0:0:53
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 8 با 0:0:53
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 9 با 0:0:55
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 10 با 0:0:57
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

یک روش دومی هم میشه گذاشت براش که عبارت اول رو به عبارت دوم تبدیل کنی :
x^2>2x+8
x^2-2x+1>9
رادیکال از هر دو طرف
x-1| > 3|

ارسال دیدگاه