سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 498


راهنما
دعوت دوستان

سوال 498 | ۱۷ خرداد ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

19

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

3

گزینه (3)
حل: به جز گزینه ی (3) سایر گزینه ها قابل قبول نیست. وجه بالایی گزینه ی (3)، وجه سمت چپ شکل سمت چپ را نمایش می دهد.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:20
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 2 با 0:0:21
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:21
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:21
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 5 با 0:0:21
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:21
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 7 با 0:0:21
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 8 با 0:0:21
9 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 9 با 0:0:22
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 10 با 0:0:24
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 11 با 0:0:25
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 12 با 0:0:31
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

نفر 13 با 0:0:32
1 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 14 با 0:0:32
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهنرگس صاحبی

نرگس صاحبی

نفر 15 با 0:0:33
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 16 با 0:0:36
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 17 با 0:0:47
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

نفر 18 با 0:0:48
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 19 با 0:0:51
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه