سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 499 | ۱۸ خرداد ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر شکل زیر در آینه، کدام شکل است؟

 

پاسخ

  

1

 گزینه (1)

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 1 با 0:0:20
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:20
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 3 با 0:0:20
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:21
9 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 5 با 0:0:21
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:21
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 7 با 0:0:21
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 8 با 0:0:21
29 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 9 با 0:0:21
11 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 10 با 0:0:21
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 11 با 0:0:22
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 12 با 0:0:23
1 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 13 با 0:0:28
50 بار نفر اول
154 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 14 با 0:0:31
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 15 با 0:0:38
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 16 با 0:0:47
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 17 با 0:0:51
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه