سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 501 | ۲۰ خرداد ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

1

حل: در هیچ یک از گزینه های دیگر وضعیت وجوه نمایش داده شده، با شکل سمت چپ یکسان نیست. تنها در گزینه ی (1)، وجوه می تواند قابل قبول باشد که در حقیقت علاوه بر وجه بالایی، وجوه پشت و سمت چپ شکل سمت چپ را نمایش داده است.

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:21
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:23
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:23
7 بار نفر اول
96 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 4 با 0:0:23
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:24
29 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 6 با 0:0:25
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 7 با 0:0:28
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 8 با 0:0:35
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 9 با 0:0:36
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

نفر 10 با 0:0:39
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 11 با 0:0:50
2 بار نفر اول
71 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه