سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 501


راهنما
دعوت دوستان

سوال 501 | ۲۰ خرداد ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

1

حل: در هیچ یک از گزینه های دیگر وضعیت وجوه نمایش داده شده، با شکل سمت چپ یکسان نیست. تنها در گزینه ی (1)، وجوه می تواند قابل قبول باشد که در حقیقت علاوه بر وجه بالایی، وجوه پشت و سمت چپ شکل سمت چپ را نمایش داده است.

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:23
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:23
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 4 با 0:0:23
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:24
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوقی

زهرا ذوقی

نفر 6 با 0:0:25
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 7 با 0:0:28
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 8 با 0:0:35
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 9 با 0:0:36
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

نفر 10 با 0:0:39
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

نفر 11 با 0:0:50
2 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه