سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 502


راهنما
دعوت دوستان

سوال 502 | ۲۱ خرداد ۰۰

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
تقارن
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر شکل زیر در آینه، کدام شکل است؟


پاسخ

  

2

گزینه (2)

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 1 با 0:0:20
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 2 با 0:0:20
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر 3 با 0:0:20
11 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:21
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 5 با 0:0:21
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:0:21
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

نفر 7 با 0:0:24
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:26
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 9 با 0:0:29
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 10 با 0:0:32
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهملیكا وداد

ملیكا وداد

نفر 11 با 0:0:32
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

نفر 12 با 0:0:33
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 13 با 0:0:34
7 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 14 با 0:0:42
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 15 با 0:0:44
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه