سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 506


راهنما
دعوت دوستان

سوال 506 | ۲۵ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و انتهای کمان در ناحیه چهارم دایره مثلثاتی باشد، مقدار برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

-1/3

 گزینه (4)                                                                                                        
باید را محاسبه کنیم:
 
پس حاصل عبارت خواسته شده برابر خواهد شد.

برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 1 با 0:0:43
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:45
9 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 7 با 0:0:52
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 8 با 0:0:52
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 9 با 0:0:56
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه