سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 503


راهنما
دعوت دوستان

سوال 503 | ۲۲ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


به جای x چه عددی قرار دهیم تا تساوی زیر درست باشد؟

 

پاسخ

  

1

با امتحان کردن عدد 1 به راحتی سؤال حل می‌شود.

برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 1 با 0:0:20
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 2 با 0:0:21
2 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

نفر 3 با 0:0:21
11 بار نفر اول
97 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:21
62 بار نفر اول
217 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 5 با 0:0:21
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:0:21
3 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 7 با 0:0:21
50 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 8 با 0:0:22
3 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهملیكا وداد

ملیكا وداد

نفر 9 با 0:0:24
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 10 با 0:0:30
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 11 با 0:0:32
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:28
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 12 با 0:0:45
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 13 با 0:0:48
17 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 14 با 0:0:49
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 15 با 0:0:54
6 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

به شدت آسون😱

ارسال دیدگاه