سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 505


راهنما
دعوت دوستان

سوال 505 | ۲۴ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

23

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت   کدام گزینه است؟

پاسخ

  

-1

 


برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:20
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:21
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 4 با 0:0:28
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهایلیا رضوی

ایلیا رضوی

نفر 5 با 0:0:43
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

نفر 6 با 0:0:44
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهپریسا خالصی مقدم

پریسا خالصی مقدم

نفر 7 با 0:0:45
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 8 با 0:1:17
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 9 با 0:1:24
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه