سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 507


راهنما
دعوت دوستان

سوال 507 | ۲۶ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کسر  برابر است با: 

پاسخ

  

1/3برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:20
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:22
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:22
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:33
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:38
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههستی نوروزیان چاپشلو

هستی نوروزیان چاپشلو

نفر 6 با 0:0:41
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:0:43
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 8 با 0:1:15
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه