سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 88


راهنما
دعوت دوستان

سوال 88 | ۰۳ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

57

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

50

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع  به صورت زیر است. m چند مقدار صحیح می تواند داشته باشد؟

 
 

پاسخ

  

7

الف: دهانه سهمی رو به پایین است،  پس است.
ب: تابع دارای 2 تا صفر است، پس دلتای معادله آن مثبت است. 
پ: طول رأس مثبت است، پس است.                                     
اشتراک مجموعه های بالا نامعادله  می باشد.
بازة (0 ، 8-) دارای هفت عدد صحیح می باشد.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:23
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:29
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 3 با 0:0:33
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 4 با 0:0:38
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهفاطمه کرجی

فاطمه کرجی

نفر 5 با 0:0:40
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 6 با 0:0:41
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 7 با 0:0:47
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه